กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ งบ สสสฯ ครั้งที่ 1/2564

   ตามประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่1/2564 โดยงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 4 ตำแหน่ง และได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้ว  นั้น

   บัดนี้ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างในตำแหน่งดังกล่าวตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ