กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ประกาศผลการคัดเลือกการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
ผลการคัดเลือก รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ