สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 235 "เตือนประชาชนช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อากาศที่เย็นลง อาจส่งผลให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย"

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 235 "เตือนประชาชนช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อากาศที่เย็นลง อาจส่งผลให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 9 พ.ย. 2562


ข่าวสารอื่นๆ