สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ฉบับที่ 238 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง แนะควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน"

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ฉบับที่ 238 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง แนะควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 1 ธ.ค. 2562


ข่าวสารอื่นๆ