สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล HIV RUN 2019 เนื่องในวันเอดส์โลก

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล HIV RUN 2019 เนื่องในวันเอดส์โลก

          .....วานนี้ (1 ธันวาคม 2562) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และบุคลากรของกรมควบคุมโรค  ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล HIV RUN 2019 เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2562  เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention for Asia and the Pacific)  

          สำหรับงานเดิน วิ่ง การกุศล จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยจัดพร้อมกัน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และขอนแก่น เพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเพื่อการระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมีเชื้อเอชไอวีที่ขาดแคลน โดยมีประเด็นสำคัญในการจัดงาน คือ Be Healthy เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง เข้าใจความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวี รู้จักวิธีการป้องกัน และการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ช่วยให้เด็กและเยาวชนที่พบว่าติดเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการรักษา และช่วยให้ครอบครัว สังคม ได้เข้าใจ ยอมรับ ดูแล และช่วยเหลือ ต่อไป.....

 

 *******************************************************

ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค   

วันที่ 2 ธันวาคม 2562


ข่าวสารอื่นๆ