สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 200 "เตือนประชาชนช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่”

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 200 "เตือนประชาชนช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 2 มี.ค. 2562

 


ข่าวสารอื่นๆ