สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 203 "เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมนี้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้”

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่  203 "เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมนี้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 23 มี.ค. 2562


ข่าวสารอื่นๆ