สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 209 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกจากพายุฤดูร้อน อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก"

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 209 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกจากพายุฤดูร้อน อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 4 พ.ค. 2562


ข่าวสารอื่นๆ