สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 230 เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคติดต่อจากยุงลาย เนื่องจากช่วงนี้บางพื้นที่ยังมีฝนตก ทำให้น้ำขังตามภาชนะต่างๆ เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 230 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคติดต่อจากยุงลาย เนื่องจากช่วงนี้บางพื้นที่ยังมีฝนตก ทำให้น้ำขังตามภาชนะต่างๆ เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 5 ต.ค. 2562


ข่าวสารอื่นๆ