สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ