สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปีงบประมาณ 2562

วันนี้ (22 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เข้ามาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี งบประมาณ 2562 ของสถาบันราชประชาสมาสัย นำโดย นางศิริวรรณ พรมรุกชาต หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดยมี นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัยให้การต้อนรับ


ข่าวสารอื่นๆ