สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ประเมินการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) คณะผู้ตรวจประเมินการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital จาก ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เข้ามาประเมินการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ของสถาบันราชประชาสมาสัย ในการนี้มีผู้เข้าร่วมจากเครือข่าย GREEN Community ทั้งภาคเอกชนและชุมชน อาทิ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และ ตัวแทนชุมชนราชประชาฯ โดยมี นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน

          

          

        


ข่าวสารอื่นๆ