สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

19 มีนาคม 63 แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พร้อมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด่อสำคัญในเรือนจำ

   

วันที่ 19 มีนาคม 63 แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พร้อมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด่อสำคัญในเรือนจำ ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพระพุทธชินราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง โรงพยาบาลวังทอง และเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม


ข่าวสารอื่นๆ