สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ทรงพระกรุณาฯโปรดเกล้า พระราชทาน “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ให้แก่บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4,600 ชิ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ทรงพระกรุณาฯโปรดเกล้า พระราชทาน “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ให้แก่บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจสัมผัสกับ โควิด 19 จำนวน 4,600 ชิ้น ให้กระทรวงสาธารณสุข ผ่าน กรมควบคุมโรค ทั้งนี้นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรกรมควบคุมโรค รับมอบ “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


ข่าวสารอื่นๆ