สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

ตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยงานระดับพื้นที่การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค

นำทีมผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารกรมควบคุมโรค นพ.กฤษฎา มโหทาน, นพ.อาจินต์ ชลพันธุ์, นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ, นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผอ.สคร.9 นครราชสีมาและดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผอ.สลค.คร. ตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยงานระดับพื้นที่การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ณ โรงแรมกรีนวิล ลากูน่า จังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้เข้าร่วม และรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักวิชาการส่วนกลาง, สคร. 9 นครราชสีมา, สสจ.นครราชสีมา, โรงพยาบาลแม่ข่าย และเรือนจำกลางคลองไผ่ รวมจำนวน 35 คน


ข่าวสารอื่นๆ