สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการพระราชดำริ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรคฯ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ขจรศักดิ์   แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการพระราชดำริ 
และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค รวมทั้งเยี่ยมชม "วนานิทัศน์" สวนดาดฟ้าชั้น 8 หลังบันทึกเทปวีดิโอโครงการจริยธรรมกรมควบคุมโรค โดย ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์​ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ ฯ กรมควบคุมโรค และบุคลากรให้การต้อนรับ


ข่าวสารอื่นๆ