สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

ประชุมคณะทำงานโครงการพระราชดำริ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพระราชดำริ

และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธ์ และนายแพทย์พรศักดิ์  อยู่เจริญ,

ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์​ ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ ฯ กรมควบคุมโรค

รวมทั้งคณะทำงานจากกรมราชทัณฑ์, กองวิชาการส่วนกลาง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ร่วมประชุม


ข่าวสารอื่นๆ