สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารกรมควบคุมโรคติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคตามโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค และเยี่ยมเสริมกำลังใจหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารกรมควบคุมโรคติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคตามโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค และเยี่ยมเสริมกำลังใจหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี นำโดย พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์, ดร.นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล, นพ.กฤษฎา มโหทาน, และ ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ ฯ กรมควบคุมโรค โดยมี นพ.พราน ไพรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 ราชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เรือนจำ และโรงพยาบาลแม่ข่าย นำเสนอผลการดำเนินงาน ฯ และให้การต้อนรับ


ข่าวสารอื่นๆ