สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

การจัดกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวังฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การจัดกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ..2565 กรมควบคุมโรค: วันที่ 8 สิงหาคม 2565

สคร 11 นครศรีธรรมราช ถวายพระพรชัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช โดย ท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล และแพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์,  ผอ.สคร.11 นครศรีธรรมราช แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ


ข่าวสารอื่นๆ