สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

การจัดกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวังฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การจัดกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ..2565 กรมควบคุมโรค: วันที่ 9 สิงหาคม 2565

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนัก/กองส่วนกลาง ถวายพระพรชัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แลจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ สปคม.โดยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี, ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารกรมควบคุมโรคร่วมกิจกรรม


ข่าวสารอื่นๆ