สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

การจัดกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวังฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การจัดกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ..2565 กรมควบคุมโรค: วันที่ 9 สิงหาคม 2565

สคร 5 ราชบุรี ถวายพระพรชัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 จ.ราชบุรี โดย ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผอ.สคร. 5 ราชบุรี แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง


ข่าวสารอื่นๆ