สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ( ICRC) สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพ ฯ ประชุมหารือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้ต้องขัง และการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ รวมทั้ง เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริฯ และ “วนานิทัศน์”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และ ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ผู้อำนวย และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ให้การต้อนรับ Dr. Ahmed Aqel ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในสถานคุมขัง ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก, Dr. Vivien Lusted และคุณมณีบงกช เชาว์มะเริง จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ( ICRC) สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพ ฯ เพื่อประชุมหารือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้ต้องขัง และการเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ รวมทั้ง เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริฯ และ “วนานิทัศน์”


ข่าวสารอื่นๆ