สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

 เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 12 มี.ค. 63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

                         เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 12 มี.ค. 63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปยังเรือนจำกลางเชียงใหม่ ต.สันมหาพน อ. แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี และทอดพระเนตรการดำเนินงานให้บริการด้านเอชไอวีของโรงพยาบาลนครพิงค์  


ข่าวสารอื่นๆ