ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน หมวดหมู่ รูปแบบ
21 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 8 เครื่อง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
8 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
7 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
22 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บขยะ จำนวน 1 หลัง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
25 มิถุนายน 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
25 มิถุนายน 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นค 7902 นม

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
21 มิถุนายน 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการจำนวน 5 คัน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
21 มิถุนายน 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
20 มิถุนายน 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
20 มิถุนายน 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 68 เครื่อง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
12 มิถุนายน 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
7 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นง 2118 นม

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
25 มีนาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นง 2118 นม

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเช่าเครื่อง LCD โปรเจ็คเตอร์

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
30 มกราคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 1 หลัง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
30 มกราคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน ขธ 8235 นม

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง
4 ธันวาคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้าง