ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน หมวดหมู่ รูปแบบ
18 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ด่านฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
18 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ด่านฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
18 กันยายน 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(External Audit) ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (RAI2E) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
18 กันยายน 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
17 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ด่านฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
17 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ด่านฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
16 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 16 กันยายน 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
13 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 13 กันยายน 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
13 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญโครงการ DGHP-One Health ภายใต้กองโรคติดต่อทั่วไปต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
13 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
13 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางระหส่างประเทศ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
12 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน "Rabies Public Awareness Raising : World Rabies 2019"

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
12 กันยายน 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำโปสเตอร์ และใบประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
12 กันยายน 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้แช่น้ำยา จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
12 กันยายน 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0140 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
12 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงดูแลรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 98 เครื่อง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
11 กันยายน 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ (STAR 2) รอบ NFR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
10 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 10 กันยายน 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
10 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานพระราชพิธีเตรียมการรับเสด็จ และเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์และรัชทายาท งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
9 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำวันที่ 9 กันยายน 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
9 กันยายน 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
9 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
6 กันยายน 2562

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเก็บ, ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
6 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
6 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบชุดนิทรรศการแบบโรลอัพ โปสเตอร์และแผ่นพับจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
4 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแม่บ้านทำความสะอาด โดยปฏิบัติงานประจำ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
3 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ติดต่อประสานงานด้านบริหารและด้านวิชาการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
3 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
3 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ
2 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่บริการดูแลระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปั่นไฟ ระบบโทรศัพท์และซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 เดือน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักโรคติดต่อทั่วไป ประกาศ/ผล วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ