ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน หมวดหมู่ รูปแบบ
4 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศ/ผล E-Market ซื้อ
16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศ/ผล E-Market ซื้อ
3 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (EOC Data Center)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ประกาศ/ผล E-Market จ้างก่อสร้าง
2 ตุลาคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 24 ห้อง จำนวน 1 หลังโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ประกาศ/ผล E-Market ซื้อ
1 ตุลาคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของสคร 5 ราชบุรี

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ประกาศ/ผล E-Market จ้างเหมาบริการ
1 ตุลาคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปี 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ประกาศ/ผล E-Market จ้างเหมาบริการ
19 กันยายน 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (4 คน) 12 เดือน (ประกาศ 19 ก.ย.2561)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล E-Market จ้างเหมาบริการ