ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน หมวดหมู่ รูปแบบ
4 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศ/ผล E-Market ซื้อ
16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศ/ผล E-Market ซื้อ
2 ตุลาคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 24 ห้อง จำนวน 1 หลังโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ประกาศ/ผล E-Market ซื้อ