ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน หมวดหมู่ รูปแบบ
1 ตุลาคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของสคร 5 ราชบุรี

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ประกาศ/ผล E-Market จ้างเหมาบริการ
1 ตุลาคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปี 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ประกาศ/ผล E-Market จ้างเหมาบริการ
19 กันยายน 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (4 คน) 12 เดือน (ประกาศ 19 ก.ย.2561)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร 9) ประกาศ/ผล E-Market จ้างเหมาบริการ