ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน หมวดหมู่ รูปแบบ
15 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
30 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีคัดเลือก (ทราย)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
8 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด (CAP/CTM HCV QUANT TEST V๒.๐) โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองบริหารการคลัง ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
7 พฤษภาคม 2562

สคร. 6 ชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
21 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
21 มกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด CAP/CTM HCV QUANT TEST V2.0 โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
22 พฤศจิกายน 2561

ยกเลิกการจัดซื้อโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลน์ โดยวิธิคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
19 พฤศจิกายน 2561

ยกเลิกการจัดซื้อโครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ
19 ตุลาคม 2561

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) โดยวิธีคัดเลือก :: 19 ต.ค. 2561

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก ซื้อ