ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน หมวดหมู่ รูปแบบ
5 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหาร/จำหน่ายของเบ็ดเตล็ด

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก เช่า
20 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/จำหน่ายของเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 ร้าน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก เช่า