ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง สำนักงาน หมวดหมู่ รูปแบบ
13 มีนาคม 2562

จ้างผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัย The Young MSM Cohort Study ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก จ้างเหมาบริการ
27 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีการคัดเลือก

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก จ้างเหมาบริการ
21 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

สำนักวัณโรค ประกาศ/ผล วิธีคัดเลือก จ้างเหมาบริการ