ข่าวสาร

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 219 "เตือนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอาจเจ็บป่วยได้ง่าย ผู้ปกครองควรดูแลและสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)"

2019-07-20

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 20 ก.ค. 2562