ข่าวสาร

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 221 "แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบตามช่วงอายุที่กำหนด ระวังป่วยด้วยโรคคางทูม"

2019-08-04

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 221 "แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบตามช่วงอายุที่กำหนด ระวังป่วยด้วยโรคคางทูม"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 4 ส.ค. 2562