ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร

2019-08-05

การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร