ข่าวสาร

ประชุมเตรียมการโครงการยุติวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก

2019-08-01