ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องเเละเก็บข้อมูลการสำรวจต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล ของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย ครั้งที่ 2

2019-08-07

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องเเละเก็บข้อมูลการสำรวจต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล ของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย ครั้งที่ 2