ข่าวสาร

โครงการกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องวัณโรคสำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม อาคาร5 สมาคมปราบวัณโรคฯ

2019-08-07

โครงการกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องวัณโรคสำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม อาคาร5 สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย