หน่วยงานภายใน

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-590-3045

โทรสาร :

ตั้งอยู่ : อาคาร 5 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มตรวจสอบภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3017 - 3018, 0 2590 3321, 0 2590 3331

โทรสาร : 0 2965 9254

ตั้งอยู่ : 88/21 อาคาร 2 ชั้น 3 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3348

โทรสาร : 0 2590 3268

ตั้งอยู่ : 88/21 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กองกฎหมาย

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3318

โทรสาร : 0 2590 3322

ตั้งอยู่ : เลขที่ 88/21 อาคาร 7 ชั้น 2 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 590 3275

โทรสาร : 02 590 3397

ตั้งอยู่ : เลขที่ 88/21 หมู่ 4 ชั้น 1,4 อาคาร 8 (ตึกสถาบันราชประชาสมาสัย) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 590 3818

โทรสาร : 02 590 3819

ตั้งอยู่ : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาคาร 11 ชั้น 5 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.)

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3251, 0 2590 3252, 0 2590 3253, 0 2590 3175 และ 0 2590 3149

โทรสาร : -

ตั้งอยู่ : เลขที่ 88/21 อาคาร 10 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

กองบริหารการคลัง

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2590-3060

โทรสาร : 0-2591-8401

ตั้งอยู่ : 88/21 ม.4 กองคลัง กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5903040, 02-5903048, 02-5903871

โทรสาร : 02-5918404, 02-5918424

ตั้งอยู่ : 88/21 อาคาร 5 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเลขโทรศัพท์ : 025903085

โทรสาร : 029659588

ตั้งอยู่ : 88/21 อาคาร 4 ชั้น 3 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 590 3863

โทรสาร : NULL

ตั้งอยู่ : ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 10 ชั้น 2 ถนนติวานนท์, ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, 11000

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3196-9

โทรสาร : 0 2590 3196 ต่อ 104

ตั้งอยู่ : เลขที่ 88/21 อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-590-3289

โทรสาร : 02-590-3289

ตั้งอยู่ : 88/21 อาคารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์สารสนเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-590-3093, 02-590-3823, 02-590-3260

โทรสาร : 0-2965-9576

ตั้งอยู่ : เลขที่ 88/21 อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สถาบันบำราศนราดูร

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-951-1170-75 , 02-591-1177-79

โทรสาร : 02-590-3520

ตั้งอยู่ : เลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2521 0943-5

โทรสาร : 0 2521 0936

ตั้งอยู่ : 24/56 ม.3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

สถาบันราชประชาสมาสัย

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 - 386-8153

โทรสาร : 02 - 385 9975 - 76

ตั้งอยู่ : เลขที่ 15 หมู่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-590-3726 , 02-590-3727

โทรสาร : 02-591-5729

ตั้งอยู่ : สถาบันบำราศนราดูร อาคาร 1 เลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2590-3035

โทรสาร : 0-2951-1493

ตั้งอยู่ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 590 3006

โทรสาร : 02 965 9569

ตั้งอยู่ : อาคาร 10 ชั้น 6 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3832, 0 2590 3836

โทรสาร : 0 2591 3624 - 5

ตั้งอยู่ : อาคาร 11 ชั้น 4 88/21 ถนน ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3313 , 0 2590 3813-17 , 0 2951 1319 , 0 2951 0356 , 0 2951 0296, 0 2965 9161

โทรสาร : 0 2965 9160

ตั้งอยู่ : 88/21 ม.4 ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (อาคาร 11 ชั้น 6)

สำนักงานเลขานุการกรม

หมายเลขโทรศัพท์ : 025903000

โทรสาร : 025918397

ตั้งอยู่ : 88/21 สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักระบาดวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2 590 3800, 0 2 590 3801

โทรสาร : 0 2 590 3845

ตั้งอยู่ : สำนักระบาดวิทยา อาคาร 10 และ 11 ชั้น 3 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักโรคติดต่อทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5903162

โทรสาร : NULL

ตั้งอยู่ :

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5903141

โทรสาร : 02-5918422

ตั้งอยู่ : 88/21 อาคาร 4 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักโรคไม่ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3893

โทรสาร : 0 2590 3893

ตั้งอยู่ : ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 10 ชั้น 5 เลขที่ 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สำนักวัณโรค

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-212-2279

โทรสาร : 02-212-1408

ตั้งอยู่ : สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 590 3861,02 590 3862

โทรสาร : 02 590 3386

ตั้งอยู่ : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อาคาร 11 ชั้น 4 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000