กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

วันที่ เรื่อง หมวดหมู่ รูปแบบ
1 กรกฎาคม 2562

เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน

1 กรกฎาคม 2562

เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน

24 มิถุนายน 2562

ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบ

19 มิถุนายน 2562

ซองบุหรี่รูปแบบใหม่

17 มิถุนายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2561

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

17 มิถุนายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

10 มิถุนายน 2562

ประกาศผลการคัดเลือกรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

5 มิถุนายน 2562

คผยช หนุนยาเลิกบุหรี่เข้าสู่บัญชียาหลัก

31 พฤษภาคม 2562

เชิญชวนเลิกบุหรี่ โดยแชมป์ ศรัณภัสร์

31 พฤษภาคม 2562

เปิดกฎหมายควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560

31 พฤษภาคม 2562

เชิญชวนเลิกบุหรี่ โดยแชมป์ ชนาธิป

31 พฤษภาคม 2562

บุหรี่ เผาปอด Theme วันงดสูบบุหรี่โลก 2562

18 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

18 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

18 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

8 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

ประกาศ/ผล ประกวดราคา ซื้อ
7 พฤษภาคม 2562

ระบบบริการ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

30 เมษายน 2562

ประกาศขยายเวลารับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือน

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

26 เมษายน 2562

ประกาศราคากลางจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

ประกาศร่าง TOR ซื้อ
24 เมษายน 2562

ประกาศรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด