กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

วันที่ เรื่อง หมวดหมู่ รูปแบบ
19 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

ประกาศ/ผล E-Bidding ซื้อ