สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

วันที่ เรื่อง หมวดหมู่ รูปแบบ
7 มกราคม 2562

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีโอ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 7 เรื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

ประกาศ/ผล E-Bidding จ้างเหมาบริการ
19 ธันวาคม 2561

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีโอเรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 7 เรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

ประกาศ/ผล E-Bidding จ้างเหมาบริการ
11 ตุลาคม 2561

ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ (กรมควบคุมโรคโพล) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

ประกาศ/ผล E-Bidding จ้างเหมาบริการ