สำนักวัณโรค

การอบรม “แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค

2019-02-21

การอบรม “แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://photos.app.goo.gl/Bwx4xBn5Xc6qKgV16