กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการ (ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์)

2019-03-13

ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการ (ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : คลิกที่นี่