สำนักวัณโรค

สำนักวัณโรคร่วมจัดบูธนิทรรศการ และ X-RAY ปอดผู้ต้องขัง ในกิจกรรมแถลงข่าวเปิดโครงการ

2019-04-30

สำนักวัณโรคร่วมจัดบูธนิทรรศการ และ X-RAY ปอดผู้ต้องขัง ในกิจกรรมแถลงข่าวเปิดโครงการ "คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม"
...................................................................................
กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม" ซึ่งเป็นกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการส่งเสริมพระกรณียกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะฑูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิก ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี