กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ปี 2562

ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ปี 2562
วันเบาหวานโลกตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี 
คำขวัญรณรงค์วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ปี 2562 คือ
------------------------
DIABETES: PROTECT YOUR FAMILY
คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ