กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ตรงกับงวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี "DABETES: PROTECT YOUR FAMILY คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้"

วันเบาหวานโลกตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี 

---------------------------------------------------------------------------------
คำขวัญรณรงค์วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ปี 2562 คือ
"DABETES: PROTECT YOUR FAMILY คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้
"

 

ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ปี 2562

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ