กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อปลูกฝังจิตใจที่ดีงามประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ กรมควบคุมโรค
นำโดย พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อและบุคลากรสำนักฯ
ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อปลูกฝังจิตใจที่ดีงามประจำเดือนมีนาคม 2562

 


ข่าวสารอื่นๆ