โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


คำถาม คำตอบ
อากาศหนาวเย็นทำให้เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่บนพื้นผิวได้นานขึ้นหรือไม่ ตามทฤษฏีอากาศที่หนาวเย็นทำให้เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ตามพื้นผิวได้นาน แต่หากได้รับการทำความสะอาดสม่ำเสมอ จะทำให้ลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้
อาหารทะเลกินได้หรือไม่ อาหารทะเลสามารถรับประทานได้ตามปกติ การป้องกันโรคที่สำคัญคือ ปรุงสุก ร้อน สะอาด เพราะสามารถฆ่าเชื้อได้รวมถึงเชื้อก่อโรคโควิด 19
มีจังหวัดใดบ้างที่ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยง จังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่ในจังหวัดสมุทรสาคร มีสถานที่ใดบ้างที่มีคำสั่งปิดชั่วคราว มาตรการควบคุมโรค COVID-19 ในจังหวัด สมุทรสาคร ช่วงวันที่ 19 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 (14 วัน)
1. ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะซื้อกลับบ้าน ยกเว้น โรงแรมและโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้มอล
2. ร้านสะดวกซื้อ กำหนดเวลาปิด 22.00 - 05.00 น. และจำกัดจำนวนคนเข้าร้านไม่ให้แออัด
3. ตลาดนัด ตลาดสด เปิดขายได้ 6 ชั่วโมง
4. ปิดให้บริการตลาดกลางกุ้งและหอพักศรีเมืองและพื้นที่สาธารณะทั่วไป เช่น สนามกีฬา สนามมวย โรงเรียน สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
ประชาชนสามารถเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงได้หรือไม ปัจจุบันมีการล็อคดาวน์ จังหวัดสมุทรสาครทั้งจังหวัด โดย
1. ห้ามออกนอกเคหะสถานช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น.
2. ห้ามคนต่างด้าวเดินทางข้ามจังหวัด
3. คนไทยเดินทางข้ามจังหวัดได้ (แต่ต้องแจ้งปลายทางต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่) และหากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ใครมีสิทธ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์) ดังนี้
1. เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
2. ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
3. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย/ผู้ป่วยยืนยัน
4. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน
อาการที่เข้าข่ายโควิด -19 มีอาการอย่างไร ไอ, น้ำมูก, เจ็บคอ, หายใจเหนื่อยหอบ, จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
สามารถเข้ารับการตรวจรักษาโควิด -19 ได้ที่ไหน โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) หรือสอบถามข้อมูลสิทธิการรักษาเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. โทร 1330
หากเข้าเกณฑ์เสี่ยงต้องทำอย่างไร สวมหน้ากาก, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง, เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
ความเสี่ยงของผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด–19 แบ่งความเสี่ยงเป็นกี่ระดับ ความเสี่ยงของผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด – 19 แบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย
2. ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือ ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
3. ไม่มีความเสี่ยง คือ ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ
ผู้สัมผู้ติดเชื้อโควิด–19 ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย ต้องเข้ารับการกักกันโรค และเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2. ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือ ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สังเกตอาการตนเอง หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน และสวมหน้ากากอนามัย
3. ไม่มีความเสี่ยง คือ ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องตรวจทางห้องปฎิบัติการ
หากได้ รับ SMS จาก DDC ให้เฝ้าสังเกตอาการและสวมใส่หน้ากาก ต้องกักตัวหรือไม่? ไม่ต้องกักตัว แต่ให้สังเกตอาการ 14 วัน
มีประวัติเดินทางไปพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 (กรณีไม่ใช่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) ตรวจหาเชื้อที่รพ.รัฐ/เอกชน ฟรีหรือไม่? ให้ไปเข้ารับการตรวจที่รพ.ที่สะดวกพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง
หากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า...
• มีความเสี่ยง = ไม่เสียค่าตรวจ
• ไม่มีความเสี่ยง = ไม่เข้าเกณฑ์ตรวจฟรี (ให้สังเกตอาการ 14 วัน)
- หากประสงค์ตรวจเองจะต้องเสียค่าตรวจเองทั้งหมด
- ยกเว้น หากประสงค์ตรวจเองแล้ว ตรวจพบเชื้อ = ไม่ต้องเสียค่าตรวจ
เดินทางข้ามจังหวัดต้องถูกกักตัว หรือ ไม่ ? เดินทางข้ามจังหวัดได้เฉพาะคนไทย และไม่ต้องกักตัว
ยกเว้นแรงงานต่างชาติ : ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่
จังหวัดใดบ้าง ที่มีการล็อกดาวน์ ปัจจุบันยังไม่มีจังหวัดใดล็อกดาวน์ แต่มีเฉพาะบางพื้นที่ เช่น
ยกเว้นแรงงานต่างชาติ : ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่
• ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร
• หอพักศรีเมือง จ.สมุทรสาคร
• ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร
รถตรวจพระราชทาน ตั้งอยู่ที่ใด? เริ่มตรวจกี่โมง? • ตลาดหน้าโรงงานไทยยูเนียน
• ตลาดเก่าแม่
• พ่วงตลาดทะเลไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรสาครและสำนักงานจังหวัด
หากพบเห็นแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าเมืองสามารถแจ้งได้ที่ไหนบ้าง? • แจ้งสถานีตำรวจใกล้บ้าน/จุดที่พบหรือ โทรแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน...
1138 1559 191
พักอาศัยอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร มีความกังวลต้องการตรวจหาเชื้อ ตรวจฟรี หรือ ไม่? หากมีความกังวล/สงสัยว่าป่วย ให้ไปเข้ารับการตรวจที่รพ.ที่สะดวกพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง
หากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า...
• มีความเสี่ยง = ไม่เสียค่าตรวจ
• ไม่มีความเสี่ยง = ไม่เข้าเกณฑ์ตรวจฟรี (ให้สังเกตอาการ 14 วัน)
- หากประสงค์ตรวจเองจะต้องเสียค่าตรวจเองทั้งหมด
- ยกเว้น หากประสงค์ตรวจเองแล้ว ตรวจพบเชื้อ = ไม่ต้องเสียค่าตรวจ
พื้นที่ใดใน จ.สมุทรสาครเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้าง? • ตลาดกลางกุ้ง
• หอพักศรีเมือง
• ตลาดทะเลไทย
• ตลาดมหาชัย
• ชุมชนซอยเศรษฐกิจ 13
โทรหาสายด่วน จ.สมุทรสาคร หลายครั้ง ทำไมถึงไม่มีใครรับสาย? เนื่องจากมีประชาชนโทรมาเต็มทุกคู่สาย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามช่องทางอื่นได้เช่น...
• โทรสายด่วน 1422
• เฟซบุ๊กแฟนเพจ : กรมควบคุมโรค
• เฟซบุ๊กแฟนเพจ : ไทยรู้สู้โควิด
• Line Official : รู้กันทันโรค
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใน จ.สมุทรสาคร ส่วนมากเป็นคนไทย/ต่างด้าว? ส่วนมากผู้ติดเชื้อที่พบเป็น คนต่างด้าว