โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


คำถาม คำตอบ
อาหารทะเลกินได้หรือไม่ อาหารทะเลสามารถรับประทานได้ตามปกติ การป้องกันโรคที่สำคัญคือ ปรุงสุก ร้อน สะอาด เพราะสามารถฆ่าเชื้อได้รวมถึงเชื้อก่อโรคโควิด 19
มีจังหวัดใดบ้างที่ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยง จังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่ในจังหวัดสมุทรสาคร มีสถานที่ใดบ้างที่มีคำสั่งปิดชั่วคราว มาตรการควบคุมโรค COVID-19 ในจังหวัด สมุทรสาคร ช่วงวันที่ 19 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 (14 วัน)
1. ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะซื้อกลับบ้าน ยกเว้น โรงแรมและโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้มอล
2. ร้านสะดวกซื้อ กำหนดเวลาปิด 22.00 - 05.00 น. และจำกัดจำนวนคนเข้าร้านไม่ให้แออัด
3. ตลาดนัด ตลาดสด เปิดขายได้ 6 ชั่วโมง
4. ปิดให้บริการตลาดกลางกุ้งและหอพักศรีเมืองและพื้นที่สาธารณะทั่วไป เช่น สนามกีฬา สนามมวย โรงเรียน สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
ประชาชนสามารถเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงได้หรือไม ปัจจุบันมีการล็อคดาวน์ จังหวัดสมุทรสาครทั้งจังหวัด โดย
1. ห้ามออกนอกเคหะสถานช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น.
2. ห้ามคนต่างด้าวเดินทางข้ามจังหวัด
3. คนไทยเดินทางข้ามจังหวัดได้ (แต่ต้องแจ้งปลายทางต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่) และหากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ใครมีสิทธ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์) ดังนี้
1. เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
2. ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
3. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย/ผู้ป่วยยืนยัน
4. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน
อาการที่เข้าข่ายโควิด -19 มีอาการอย่างไร ไอ, น้ำมูก, เจ็บคอ, หายใจเหนื่อยหอบ, จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
สามารถเข้ารับการตรวจรักษาโควิด -19 ได้ที่ไหน โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) หรือสอบถามข้อมูลสิทธิการรักษาเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. โทร 1330
หากเข้าเกณฑ์เสี่ยงต้องทำอย่างไร สวมหน้ากาก, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง, เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
ความเสี่ยงของผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด–19 แบ่งความเสี่ยงเป็นกี่ระดับ ความเสี่ยงของผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด – 19 แบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย
2. ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือ ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
3. ไม่มีความเสี่ยง คือ ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ
ผู้สัมผู้ติดเชื้อโควิด–19 ต้องปฏิบัติอย่างไร 1. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย ต้องเข้ารับการกักกันโรค และเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2. ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือ ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สังเกตอาการตนเอง หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน และสวมหน้ากากอนามัย
3. ไม่มีความเสี่ยง คือ ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องตรวจทางห้องปฎิบัติการ
หากได้ รับ SMS จาก DDC ให้เฝ้าสังเกตอาการและสวมใส่หน้ากาก ต้องกักตัวหรือไม่? ไม่ต้องกักตัว แต่ให้สังเกตอาการ 14 วัน
มีประวัติเดินทางไปพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 (กรณีไม่ใช่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) ตรวจหาเชื้อที่รพ.รัฐ/เอกชน ฟรีหรือไม่? ให้ไปเข้ารับการตรวจที่รพ.ที่สะดวกพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง
หากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า...
• มีความเสี่ยง = ไม่เสียค่าตรวจ
• ไม่มีความเสี่ยง = ไม่เข้าเกณฑ์ตรวจฟรี (ให้สังเกตอาการ 14 วัน)
- หากประสงค์ตรวจเองจะต้องเสียค่าตรวจเองทั้งหมด
- ยกเว้น หากประสงค์ตรวจเองแล้ว ตรวจพบเชื้อ = ไม่ต้องเสียค่าตรวจ
เดินทางข้ามจังหวัดต้องถูกกักตัว หรือ ไม่ ? เดินทางข้ามจังหวัดได้เฉพาะคนไทย และไม่ต้องกักตัว
ยกเว้นแรงงานต่างชาติ : ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่
จังหวัดใดบ้าง ที่มีการล็อกดาวน์ ปัจจุบันยังไม่มีจังหวัดใดล็อกดาวน์ แต่มีเฉพาะบางพื้นที่ เช่น
ยกเว้นแรงงานต่างชาติ : ห้ามเดินทางเข้า-ออกพื้นที่
• ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร
• หอพักศรีเมือง จ.สมุทรสาคร
• ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร
รถตรวจพระราชทาน ตั้งอยู่ที่ใด? เริ่มตรวจกี่โมง? • ตลาดหน้าโรงงานไทยยูเนียน
• ตลาดเก่าแม่
• พ่วงตลาดทะเลไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรสาครและสำนักงานจังหวัด
หากพบเห็นแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าเมืองสามารถแจ้งได้ที่ไหนบ้าง? • แจ้งสถานีตำรวจใกล้บ้าน/จุดที่พบหรือ โทรแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน...
1138 1559 191
พักอาศัยอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร มีความกังวลต้องการตรวจหาเชื้อ ตรวจฟรี หรือ ไม่? หากมีความกังวล/สงสัยว่าป่วย ให้ไปเข้ารับการตรวจที่รพ.ที่สะดวกพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง
หากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า...
• มีความเสี่ยง = ไม่เสียค่าตรวจ
• ไม่มีความเสี่ยง = ไม่เข้าเกณฑ์ตรวจฟรี (ให้สังเกตอาการ 14 วัน)
- หากประสงค์ตรวจเองจะต้องเสียค่าตรวจเองทั้งหมด
- ยกเว้น หากประสงค์ตรวจเองแล้ว ตรวจพบเชื้อ = ไม่ต้องเสียค่าตรวจ
พื้นที่ใดใน จ.สมุทรสาครเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้าง? • ตลาดกลางกุ้ง
• หอพักศรีเมือง
• ตลาดทะเลไทย
• ตลาดมหาชัย
• ชุมชนซอยเศรษฐกิจ 13
โทรหาสายด่วน จ.สมุทรสาคร หลายครั้ง ทำไมถึงไม่มีใครรับสาย? เนื่องจากมีประชาชนโทรมาเต็มทุกคู่สาย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามช่องทางอื่นได้เช่น...
• โทรสายด่วน 1422
• เฟซบุ๊กแฟนเพจ : กรมควบคุมโรค
• เฟซบุ๊กแฟนเพจ : ไทยรู้สู้โควิด
• Line Official : รู้กันทันโรค
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใน จ.สมุทรสาคร ส่วนมากเป็นคนไทย/ต่างด้าว? ส่วนมากผู้ติดเชื้อที่พบเป็น คนต่างด้าว
วัคซีน Sinovac สามารถฉีดให้กลุ่มผู้อายุได้หรือไม่? ยังไม่ควรฉีดวัคซีนชนิดนี้ เนื่องจากงานวิจัยและข้อแนะนำทางการแพทย์ วัคซีน Sinovac เหมาะสำหรับการฉีดในกลุ่มอายุ 18-59 ปี
เด็กควรฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 หรือไม่? เด็กควรจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับวัคซีน เพราะส่วนใหญ่เด็กติดเชื้อโควิด 19 มีอาการป่วยไม่รุนแรง
คนท้องหรือให้นมบุตรฉีดวัคซีนได้หรือไม?่ ปกติคนท้องสามารถฉีดวัคซีนได้ถ้าเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย แต่เนื่องจากวัคซีนต้านโควิด 19 เป็นวัคซีนใหม่ ยังไม่เคยมีการศึกษา จึงยังไม่ฉีดให้คนท้อง ยกเว้นเป็นบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงจะพิจารณาเป็นรายๆไป
โควิดวัคซีน ใช่ร่วมกับวัคซีนอื่นได้หรือไม่? วัคซีนโควิด 19 โดยทั่วไปของจีนเป็นเชื้อตาย AstanZeneca ก็เปรียบเสมือนเชื้อตาย ตามทฤษฎีน่าจะให้พร้อมกับวัคซีนอื่น เช่น ไข้หวัดใหญ่ได้ แต่วัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนใหม่ จึงไม่ควรให้พร้อมกับวัคซีนอื่น เพราะถ้ามีอาการข้างเคียง จะไม่รู้ว่าเกิดจากวัคซีนอะไร
อากาศหนาวเย็นทำให้เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่บนพื้นผิวได้นานขึ้นหรือไม่ ตามทฤษฏีอากาศที่หนาวเย็นทำให้เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ตามพื้นผิวได้นาน แต่หากได้รับการทำความสะอาดสม่ำเสมอ จะทำให้ลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้
บุคคลกลุ่มใดบ้างที่ควรได้รับวัคซีนโควิด 19 ประชาชนทุกคนควรได้รับวัคซีน ยกเว้นผู้ที่มีข้อห้ามในการรับวัคซีน อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกที่มีจำนวนวัคซีนจำกัด กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้วัคซีนในบุคคลกลุ่มเสี่ยงก่อน ได้แก่
• บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
• ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรังระยะ 5 โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสี บำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
• ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
• เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 เช่น อสม./อสต. ทหาร ตำรวจ จะต้องคัดกรองผู้ที่ เข้ามาจากต่างประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาด
กรณีกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว แต่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือเป็นหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่ ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการศึกษารองรับเกี่ยวกับการให้วัคซีนโควิด 19 ในประชากรที่อายุน้อยกว่า 18 ปี และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จึงยังไม่ได้มีการแนะนำ ให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในช่วงนี้ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมทั้งหญิงให้นมบุตร สามารถฉีดวัคซีนได้ ยกเว้นโรคเรื้อรังที่อาการยังไม่คงที่ ควรให้ปรึกษาแพทย์ ที่ให้การดูแลเป็นประจำก่อนฉีดวัคซีน
ผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีนใดได้บ้าง ขณะนี้มีการศึกษาวัคซีน AstraZeneza ในผู้ที่อายุเกิน 65 ปีแล้ว พบว่ามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีและปลอดภัย จึงรับรองให้ใช้ในผู้สูงอายุได้ สำหรับวัคซีนของ Sinovac ยังไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุที่มากเพียงพอ จึงควรฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตวัคซีน
ระหว่างรอผลตรวจควรทำอย่างไร • งดออกจากบ้าน
• งดไปสถานที่ชุมชน
• งดใกล้ชิดคนในครอบครัว