กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image
การช่วยเหลือคนตกน้ำ-จมน้ำ

วิธีการใดคือวิธีการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด?

1. โยนถังแกลลอนพลาสติก
2. ใส่ห่วงชูชีพและกระโดดลงไปช่วย
3. จับเด็กอุ้มพาดบ่า
4. กระโดดลงไปช่วย

มีผู้เข้าชมหน้านี้แล้ว Web Hits ท่าน