กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image
จุดเสี่ยงในโรงเรียน

จุดไหนเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุภายในโรงเรียน?

1. สนามเด็กเล่น
2. ประตูโรงเรียน
3. สระน้ำ/บ่อขุด
4. ตู้กดน้ำดื่ม

มีผู้เข้าชมหน้านี้แล้ว Web Hits ท่าน